SÅNG & MUSIK/DATA-/EKONOMIKONSULT

VÄLKOMMEN

till konsultbolaget Ekmon AB

Vår vison är att investera i hållbara idéer som kan hjälpa och stötta människor i och runt om Norrköping.

OM OSS

Ekmon AB är ett småskaligt bolag vars syfte är att bygga och främja entreprenörskap tillsammans med släkt och vänner. Utgångspunken för vårt konsultföretag ligger i vår gemensamma erfarenhetsbakgrund.

Verksamheten startades 2012 av bröderna Johan och Anders Eksmo. Anders med bakgrund som ekonom, lärare, politiker och egenföretagare har stor erfarenhet av entreprenörskap och spetskunskap inom marknadsföring, bokföring och ledarskap. Johan med en karriär som konsult inom datasystemering på företagen VM-data, Logica och Siemens har i sin tur vid kompetens av problemlösning inom dataprogrammering och projektledning. Tillsammans utgör vi kärnkompetensen i företaget.

Kreativitet är också en viktig del i företaget vilket bland annat återspeglas i olika musikuppdrag. Johan och Anders har en lång tradition av sång och spel där pappa Arnold Eksmo tidigare varit välkänd sångare i Östergötland. Idag spelar och sjunger vi tillsammans med familj och vänner när tillfälle ges. Anders är även professionell begravningssångare runt omkring Norrköping.